hoedoen

Tarieven

Counseling is een korte vorm van individuele psychosociale hulpverlening. De counsellor ondersteunt en begeleidt je bij ongewenste, pijnlijke of moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel. (bron: www.abvc.nl)

Ik werk vaak buiten in de natuur door samen te wandelen om bijvoorbeeld de paardenwei, we kunnen natuurlijk ook kiezen voor "de praatstoel "in mijn praktijk gevestigd aan de Matenstraat 2 in Wageningen of op jouw locatie waar een vertrouwelijk gesprek mogelijk is.

Coaching wordt niet vergoedt door de zorgverzekeraar maar Counselling wordt deels vergoedt vanuit de aanvullende verzekering informeer hierover bij je eigen zorgverzekeraar. (BV: bij Zilveren Kruis aanvullend 2018 is de vergoeding 300 euro per jaar) Er zit altijd een periode van minimaal 2 weken tussen de sessies.

Bij Menzis nieuwe vergoedingsmogelijkheden per Januari 2019. Een sessie kost €65.00 voor een vol uur. Je krijgt je factuur per mail je kunt contant betalen of per bank tav : MJ Weeren NL23INGB0002847041 (o.v.v. De Paardensprong). Bij een traject betaal je steeds per keer /dag en krijg je een factuur die je dan zelf dient te declareren bij je zorgverzekeraar

Tip: informeer bij je zorgverzekering van te voren of kijk op www.zorgwijzer.nl/counselling. Kom je vanuit de wens van je werkgever of heb je een andere manier om vergoeding te krijgen dan bespreken we dat..

De aanvullende verzekering staat los van het eigen risico. Ik ben lid van de ABvC algemene bond voor counsellors registratienummer : 118231.

Counselling of pscychosociale zorg valt onder "alternatieve zorg".

AGB-code: 90105796 zorgverlener : MJ Weeren
kwalificatie code : 9021
K.v.k. nummer: 09022054

Klachten
Heeft u klachten over de behandeling of over mij, dan is het raadzaam om dit direct persoonlijk te bespreken met mij. Als blijkt dat er geen passende oplossing wordt geboden voor uw onvrede, dan kunt u ook terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van de ABvC, schriftelijk ingediend bij:
Secretariaat van de ABvC
Postbus 96
4000AB Tiel
T: 0344 786 928
info@abvc.nl
zie www.abvc.nl klachtenprocedure