hoedoen

Tarieven

Counselling is een korte vorm van individuele psychosociale hulpverlening. De counsellor ondersteunt en begeleidt je bij ongewenste, pijnlijke of moeilijke situaties in jouw leven. Zowel op je werk als thuis. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel. Mijn doelgroep is voor 18 jaar en ouder. Mijn(bron: www.abvc.nl)

Ik werk vaak buiten in de natuur door samen te wandelen om bijvoorbeeld de paardenwei, we kunnen natuurlijk ook kiezen voor "de praatstoel "in mijn praktijk gevestigd aan de Matenstraat 2 in Wageningen of op jouw locatie waar een vertrouwelijk gesprek mogelijk is. Ik hanteer de meldcode.

Counselling wordt deels vergoedt vanuit de aanvullende verzekering (alternatieve geneeswijze behandelcode: 24506 ) informeer hierover bij je eigen zorgverzekeraar. (bv Bij Zilveren Kruis tot € 300 per kalenderjaar.) Er zit meestal een periode van minimaal 2 weken tussen de sessies.
( Paardencoaching los wordt niet vergoedt door de zorgverzekeraars maar kan wel een heel geschikte werkvorm binnen een traject zijn)
Bij Menzis en Menzis PMA, Avero Achmea, CZ en CZ Direct Delta Loyd, Ohra en OZF zijn vergoedingen mogelijk door mijn lidmaatschap ABvC. Een kennismakingsgesprek van ongeveer 15 minuten is gratis. Een losse sessie bedraagt € 75.00 voor een vol uur. Een kort traject van 5 sessies € 300,- incl. kennismaking Je kunt contant betalen of per bank tav : MJ Weeren NL41INGB0004331981 (o.v.v. De Paardensprong). Bij een traject van 5x betaal je van te voren en krijg je een factuur per dag die je dan zelf dient te declareren bij je zorgverzekeraar

Tip: informeer bij je zorgverzekering van te voren of kijk op www.zorgwijzer.nl/counselling. Kom je vanuit de wens van je werkgever of heb je een andere manier om vergoeding te krijgen dan bespreken we dat..

De aanvullende verzekering staat los van het eigen risico daar maak je dus niets van op. Ik ben lid van de ABvC Algemene Bond voor Counsellors registratienummer : 118231.

Counselling of pscychosociale zorg valt onder "alternatieve zorg".

AGB-code: 90105796 zorgverlener : MJ Weeren
kwalificatie code : 9021
AGB-code voor PGB: 41783229 K.v.k. nummer: 09022054
BTW- ID nr: NL002124689B64
Klachten
Heeft u klachten over de behandeling of over mij, dan is het raadzaam om dit direct persoonlijk te bespreken met mij. Als blijkt dat er geen passende oplossing wordt geboden voor uw onvrede, dan kunt u ook terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van de ABvC, schriftelijk ingediend bij:
Secretariaat van de ABvC
Postbus 96
4000AB Tiel
T: 0344 786 928
info@abvc.nl
zie www.abvc.nl klachtenprocedure